Wat is een opleiding?

Mijn manager vertelde me dat de directeur de ingenieursopleidingen wil samenvoegen tot een brede bacheloropleiding.  Iets wat natuurlijk niet kan, vonden we. Een student werktuigbouwkunde heeft andere interesses dan een student elektrotechniek. De opleidingen leiden op voor een verschillende beroepen en hebben daartoe specialistische vakken die niet samen te voegen zijn. Werkgevers vragen niet voor niets expliciet om HTS-elektrotechniek of HTS-werktuigbouwkunde.

Toch wil de directeur dat, want er moet bezuinigd en efficiënter georganiseerd worden. De accreditatiekosten voor een enkele opleiding zijn te hoog. De hele organisatie die opgetuigd dient te zijn, zoals opleidingsmanagers, examencommissie en dergelijke, barst uit haar voegen, terwijl de studentenaantallen afnemen. Dat moest toch goedkoper en eenvoudiger kunnen. Door samenvoegen van kleine bachelors tot een grote.

Als docent zie ik eerstejaarsstudenten groen een hogeschool binnenkomen. Techniek vinden ze leuk en ze hopen  later een leuke baan met een goed salaris te vinden. In vier jaar leren ze veel  theorie, ze passen het geleerde toe in ontwerpen en fabricage, leren zichzelf uitdrukken in woord en geschrift, doen ervaring op tijdens projecten en stages. Aan het einde zijn ze enorm gegroeid en  volwassen mensen geworden die weten wat ze kunnen en willen, klaar om de wereld te veroveren. Studenten maken een heel proces door. Dat proces noem ik opleiding.

Voor het management en directie is een opleiding iets heel anders. Het is een goed gedocumenteerd geheel van onderwijseenheden, leerdoelen, toetsen, competenties, majors, minors, studiepunten,  beroepsprofiel, geflankeerd door een document waarin staat dat studenten, alumni en werkgevers heel tevreden zijn over de opleiding. Dat geheel kost geld, lesruimte, technische faciliteiten, dure docenten, coördinatoren en onderwijskundigen.

De directeur die van huis uit pabo-docent is, meent uit ervaring dat dat goedkoper moet kunnen. Voordat hij onze directeur was heeft hij de pabo efficiënter gemaakt. Op de pabo zijn kleuteronderwijs, onderbouw en bovenbouw samen in één opleiding. En daar kan de docent ontwikkelingspsychologie van kleuters makkelijk het vak didactiek overnemen. Het is immers één beroep, basisschoolleerkracht. Dan kan de docent mechanica net zo makkelijk analoge elektronica overnemen.  Dan kunnen elektrotechniek en werktuigbouwkunde worden samengevoegd tot een opleiding. Het is immers één beroep, ingenieur.

Terwijl ik en collega-docenten dagelijks met studenten en hun opleiding bezig zijn, zijn de directeur en het management bezig met financiering, cijfers en bekostiging. Het zijn twee gescheiden werelden die los van elkaar staan,  niets van elkaar lijken te weten en elkaars taal niet spreken.

Wat is een opleiding? Het antwoord is niet zo eenvoudig.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.