If it works, don’t fix it.

Ook in onderwijsland klinkt een nieuw woord: innovatie.

Technologie zoals i-pads en vele andere gadgets maken het leven makkelijker. Er hoeft geen zinloze informatie meer onthouden te worden, basale handelingen en vaardigheden zijn geautomatiseerd, waardoor er meer tijd over is voor echt leren. En het is nog leuk ook, die gadgets.

Je hoeft kennisnet, linked-in of twitter maar te bekijken en toepassingen van innovatieve technologieën in het onderwijs vliegen om je oren. Door  innovatieve technologie zal ons onderwijs tot grote kwalitatieve hoogte rijzen.

Toch klinkt er frustratie bij de innovators. Want er is te weinig draagvlak onder  docenten voor alle mooie innovatie-ideeën. Docenten zijn starre mensen, ze houden niet van verandering, zijn blind voor elke innovatieve ontwikkeling, en begrijpen niets van social media. Zien ze dan niet dat het allemaal zo veel makkelijker en leuker is?

Zou het echt aan docenten liggen dat innovatieve ontwikkelingen niet doordringen in het onderwijs? Ik denk het niet. Ik denk dat docenten juist heel goed weten wat wel en niet werkt. Ze benaderen namelijk elke nieuwe ontwikkeling pragmatisch. If it works, dont fix it. Als een lesmethode werkt, de leerdoelen worden bereikt, dan is er geen noodzaak tot verandering. Extra middelen zullen weinig bijdragen aan de leerdoelen.

Zodra een methode niet werkt, de leerlingen leren niet wat ze verwacht worden te leren of  de docent loopt tegen andere grenzen op die frustrerend werken, dan is er noodzaak tot verbetering. Dan is er noodzaak tot innovatie. Wellicht technologie, social media. Wie weet? Het is aan de docent om de juiste verbetering te kiezen, hij weet wat nodig is.

Als een innovatieve technologie onder docenten geen draagvlak krijgt, dan is het blijkbaar een slecht idee: het leidt niet tot verbetering ofwel, it doesn’t fix.

Zullen alle innovatieve ideeën die op door vernieuwers aangeprezen worden werkelijk allemaal zijn geboren uit noodzaak van een docent? Of door niet-onderwijsgevenden die potentie zien in technologie en social media, hun eigen kroost Einstein-competenties zien hebben op het Internet, en dat geweldig vinden voor onderwijs? Ik vermoed het laatste…

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to If it works, don’t fix it.

  1. Pingback: Jelmer Evers | Wat bedoelen we precies met onderwijsvernieuwing?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.