Waarde(n)vol onderwijs

Sinds enige tijd wordt er gesproken over zogenoemd waarde(n)vol onderwijs. Net zoals bij het begrip duurzaam-onderwijs vraag ik me af wat daarmee precies bedoeld wordt.

Zie bijvoorbeeld een filmpje van de hogeschool Inholland.

 

Het lijkt erop dat waarden en normen als afspraken nakomen, respect, verantwoordelijkheid, samenwerken, excellentie en dergelijke bedoeld worden. Ik vind de voorbeelden in dit filmpje de basis voor hoger onderwijs.

Waarde(n)vol onderwijs is meer dan dat.

Is waardevol onderwijs zoiets als ‘van waarde voor de maatschappij’? Dat zou kunnen natuurlijk, hoewel dat een erg economische interpretatie is. Ik kan me voorstellen dat ‘het bedrijfsleven’ en ‘de overheid’ het onderwijs zo beschouwen. Onderwijs is investeren in de toekomst, het mag wat kosten maar moet vooral wat opleveren. Het moet waarde toevoegen aan burgers. In die visie is hoe-hoger-opgeleid-hoe-meer-waarde-toegevoegd en dus hoe beter voor de economie een logische gedachte.

Maar onderwijs is geen productieproces waarbij een student na geleverde arbeid door een onderwijsinstelling in waarde is gestegen, met een meetbare leerwinst.

Wat mij betreft komt de vraag wanneer onderwijs waarde(n)vol is, neer op: ‘Waarom gaat iemand naar een school of universiteit?’ En voor mij is het antwoord op die vraag heel simpel: Om een beter mens te worden. Ofwel om te leren. Als een onderwijsinstelling dat doet, dan verzorgt het onderwijs dat waardevol is.

Als docent maak ik de afweging: Is datgene wat ik doceer zinnig of blabla? Paul Hewitt, een van de beste Amerikaanse docenten natuurkunde formuleert het zo: “Ik kan niet voor een groep gaan staan en zomaar praten als ik niets te vertellen heb. Een van de dingen die ik als student verafschuwde was bij lessen te zitten waarbij de docent niets te vertellen had en praatte zonder echte inhoud.”

Studenten komen naar school om te leren. Een school waar gedoceerd en geleerd wordt is waardevol.  En ook al is men vriendelijk en gaat alles volgens volgens afspraken en de wet,  als het nergens over gaat dan is het waardeloos onderwijs.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.