“Meneer, waarom moeten we dit leren?”

Die vraag wordt me bij bijna elke dag gesteld.

Sommige collega’s menen dat studenten die dergelijke vragen stellen de kantjes er vanaf lopen. Dat ze vragen om zo min mogelijk te hoeven leren, voor het maximaal resultaat.

Ik ben het daarmee niet eens. Dergelijke studenten zijn heel bewust bezig met hun studie: Wat is belangrijk? Wat is minder belangrijk? En waarom? Hoe moet ik deze les plaatsen binnen het grote geheel.

Voor hbo-studenten zijn mijn antwoorden op dergelijke vragen eigenlijk heel eenvoudig. Ik refereer aan het beroep waarvoor ze opgeleid worden. Niemand wil geopereerd worden door een incompetente arts die zijn anatomie niet 100% kent.

Tevens denk ik dat het een van de beste vragen aan een docent is. Daardoor realiseer ik me telkens weer dat de onderwerpen waarover ik les geef ten dienste dienen te staan van het beroep waarvoor studenten opgeleid worden. Anders is het zinloos en zonde van hun en mijn tijd.

En als het wel degelijk belangrijk is dan kan ik studenten daar ook op wijzen. “Geen zesjesmentaliteit, je wil toch niet solliciteren op een baan terwijl je hiervoor een zesje had? Voor jou tien anderen.”

 

Als docent aan een hogere beroepsopleiding vind ik het daarom vreemd dat hbo-opleidingen mbo-studenten willen weren omdat hun niveau te laag zou zijn. Ondanks wellicht mooie afspraken tussen de mbo-raad en de Vereniging van Hogescholen.  Bereiden docenten op het mbo hun studenten niet voor op een hbo-studie? Weten mbo-docenten niet wat nodig is voor een hbo-opleiding om hun studenten met de benodigde lesstof  voor te bereiden? Waarschijnlijk, want ik ken geen verhalen van mbo-docenten die een hogeschool binnenlopen met de vraag wat hun studenten moeten kunnen. Dat is jammer en zou veel schelen.

Ook op de havo en het vwo wordt vooral naar het examen toegewerkt. Havisten en vwo-ers kunnen slagen voor hun examen terwijl ze belangrijke kennis en vaardigheden niet bezitten. In het artikel “Waarom Jori uit 4 vwo nog steeds niet kan schrijven” beschrijft Johannes Visser een leerling die met een vlotte prezi-presentatie een voldoende haalt maar toch niet kan schrijven. Redenen daarvoor zijn compensatie, rendementen en toetsscores. De overheid probeert de kwaliteit te verhogen door kernvakken te definiëren waarvoor compensatie niet mogelijk is. Allemaal maatregelen die voorbij gaan aan de vraag waarvoor het onderwijs dient. Het examen is niet het einddoel. Havo en vwo zijn voorbereidend op hbo en universiteit. Toch ik ken ook geen verhalen van vo-docenten die een hogeschool of universiteit binnenlopen met de vraag wat hun leerlingen moeten kunnen, en waarom. Maar als een leerling slechts leert voor het eindexamen, en toch slaagt zonder een goed betoog te kunnen schrijven dan zal diegene falen in het vervolgonderwijs.

Niet stellen van de vraag “Waarom moeten we dit leren of onderwijzen” en deze elke les beantwoorden, zou wel eens de oorzaak kunnen zijn van ‘zesjescultuur’, niet goed aansluiten op vervolgonderwijs en navelstarend cijferfetisjisme.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.